С ПроЗОП получавате

Home / С ПроЗОП получавате

НАШИТЕ КЛИЕНТИ ПОЛУЧАВАТ:

 • Техническа поддръжка 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината
 • Постоянен backup на данните, с възможност за възстановяване при загуба на информация
 • Достъп до „горещ телефон” в работно време за техническа помощ и консултации при използване Профила на купувача и възможностите на информационната система
 • Напълно завършен Профила на купувача, съобразен с всички нови изисквания на Закона за обществените поръчки.
 • Възможност за разпределение на ангажиментите за публикуване на информация между служителите на Възложителя съобразно техните професионални компетентности.
 • Автоматично генериране на оценки по количествени показатели и класирания.
 • Автоматично генериране на решения за избор на изпълнител, справки за дължимите гаранции.
 • Автоматично генериране на справка за предложения, които са с 20% по-благоприятни от средната стойност на останалите.
 • Проследяване на финансовото разходване на сключените договори.
 • Календар, който Ви напомня за изпълнението на задълженията Ви по Закона за обществените поръчки.
 • Дистанционна поддръжка и съдействие при затруднения в работата Ви с Профила на купувача.
 • Гарантиране на запазването и автентичността на публикуваната информация.
 • Опция „Попитай експерта!” – поставете своите въпроси на експерти в областта на обществените поръчки.
 • Форум за обсъждане на въпроси.
 • Използване на огромен архив от статии на специалисти в областта на ЗОП.
 • Статистики на посещенията в Профила на купувача.
 • Онлайн достъп до администрирането на Профила от всяко местоположение, без ограничения на броя на свързаните компютри.
 • Софтуер, който е удобен, интуитивен и лесен за администриране, без необходимост от специални познания.
Пишете ни

Изпратете ни запитване по e-mail и ние ще се свържем с Вас в най- скоро време.