Вашият необходим сътрудник!

ПроЗОП е софтуерен продукт, с който възложителите въвеждат завършен Профил на купувача, съобразен с всички изисквания на Закон за обществените поръчки. ПроЗОП драстично намалява рисковете от пропускане на срокове за извършване на регламентирани действия и за публикуване на задължителна информация във връзка с провеждане на всички видове процедури по ЗОП. И най- вече, ПроЗОП драстично редуцира риска за налагане на санкции на възложителя за неизпълнение на законови задължения.
Научете повече...

Готови ли сте за 1.10.2014 ?

С последните промени в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 13 от 2016 г.) бяха предвидени нови изисквания към Профила на купувача, който следва да бъде поддържан от възложителите на обществени поръчки на техните интернет страници или на друг интернет адрес, който е общодостъпен. Вашият Профил на купувача съобразен ли е с новите изисквания на ЗОП? Възложителят вече е длъжен да публикува в Профила на купувача целия обем информация от счетоводен и юридически характер, свързана с възлагането, изпълнението и отчитането на всички обществени поръчки.
Научете повече...

24/7/365 Поддръжка!

Нашите клиенти получават:

 • Техническа поддръжка 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината
 • Постоянен backup на данните, с възможност за възстановяване при загуба на информация
 • Достъп до „горещ телефон” в работно време за техническа помощ и консултации при използване Профила на купувача и възможностите на информационната система
Научете повече...

Какво печеля с ПроЗОП

 • Напълно завършен Профила на купувача, съобразен с последните изисквания на ЗОП
 • Драстично намаляване на риска от допускане на нарушение на ЗОП
 • Разпределение на ангажиментите за публикуване на данни между служителите на Възложителя
 • Гарантиране автентичността на информацията за обществените поръчки
 • Гарантиране запазването на информацията в регламентираните по ЗОП срокове
 • Горещ телефон за техническа помощ и поддръжка 24/7/365

За кого е предназначен ПроЗОП?

ПроЗОП е създаден да отговори на нуждите на всички възложители на обществените поръчки в Р България в контекста на последните изменения в Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 13 от 2016 г.) и тенденцията на разширяване на задълженията на възложителите относно публичността на информацията, свързана с провежданите от тях процедури за възлагане на обществени поръчки.
ПроЗОП се предлага в различни финансови пакети и е подходящ, както за малките публични предприятия, така и за най-мащабните възложители на обществени поръчки в страната.
Нашата мисия
Да Ви предложим информационна система, която е необходим и незаменим сътрудник при провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки.
Нашето виждане
Смятаме, че администрирането на процесите, свързани с възлагането на обществени поръчки, могат да бъдат гарантирани и контролирани от един мощен софтуерен инструмент – ПроЗОП!
Нашата философия
Винаги да предоставяме на нашите клиенти най- добрата услуга, която могат да получат
Грижа за клиента
Можете да разчитате на нас 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината за помощ и съдействие при работа с нашите продукти.

ПАКЕТИ ПРОЗОП

ПроЗОП е създаден да отговори на нуждите на всички възложители по смисъла на ЗОП. Предлага се в различни пакети, спрямо броя провеждани годишно процедури.

 • Софтуерна инсталация, включително на „Профил на Купувача”, съобразен с последните изисквания по ЗОП
 • Персонализация на профила на купувача спрямо Вашият интернет сайт
 • Обучение на Вашите служители за работа с информационната система
 • Предоставяне различни потребителски акаунта за работа с информационната система
 • Техническа помощ за работа с програмата
 • Включена такса за защита и съхранение на база данни за 12 месеца

Научете повече за ПАКЕТИТЕ ПроЗОП ТУК

Пишете ни

Изпратете ни запитване по e-mail и ние ще се свържем с Вас в най- скоро време.